shallow depth field image nutrition facts

ภาษีความหวานคืออะไร และภาษีความหวาน 2566 เพิ่มขึ้นอีกเท่าไร เช็คได้ที่นี่

ภาษีความหวานคืออะไร   ภาษีความหวาน คือ การเก็บภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาล ซึ่งอัตราภาษีความหวานจะคำนวณจากปริมาณน้ำตาลต่อ 100 มิลลิลิตร โดยทางกรมสรรพสามิตจะแบ่งเป็น 4 ระยะ และค่อย ๆ เพิ่มอัตราภาษีในแต่ละช่วงระยะเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาปรับตัว โดยอัตราภาษีความหวานที่จะเริ่มเก็บในวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2568 เป็นระยะที่ 3 หลังจากที่มีการใช้ระยะที่ 2 มาก่อนหน้านี้  ภาษีความหวาน เชื่อมโยงกับการเก็บภาษีตามพ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างภาษีหลายอัตรา โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสุขภาพของคนไทยที่ดีขึ้น ด้วยการกระตุ้นให้คนไทยบริโภคน้ำตาลน้อยลง เนื่องจากปัจจุบันพบว่าประชาชนไทยมีปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases : NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน และปัญหาสุขภาพต่าง ๆ จากการบริโภคหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีความหวานในปริมาณสูง ดังนั้นจึงมีมาตรการเก็บภาษีความหวาน กรมสรรพสามิตและรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าได้ปรับสูตรผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มให้มีปริมาณน้ำตาลที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ คือ สินค้าและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลยิ่งน้อยเท่าไร ยิ่งจ่ายภาษีน้อยลง ส่วนผู้บริโภคลดบริโภคผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานเพราะมีราคาสูงเกินไป อาจลดและหันไปพึ่ง […]

king thao wessuwan vasavana kuvera giant statue thai people traveler travel visit respect praying holy mystery wat maniwong mani wong temple september 6 2022 nakhon nayok thailand

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ เทพผู้มั่งคั่ง และอธิบดีผู้เป็นใหญ่เหนืออมนุษย์ 

ปัจจุบันผู้คนให้การเคารพและบูชาท้าวเวสสุวรรณกันมากขึ้น ใครที่เป็นสายมู หรือผู้ทำมาค้าขาย และผู้ที่ต้องการที่พึ่งทางใจด้านความมั่งคั่ง รวมไปถึงการปัดเป่าทุกข์ภัย ล้วนแต่หันมานิยมกราบไหว้และบูชาองค์ท้าวเทพสุวรรณ แต่ใครเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าท่านท้าวเวสสุวรรณคือใคร วันนี้เราจะมาชวนกันไปรู้จักและตำนานท้าวเวสสุวรรณโดยย่อ พร้อมกับวิธีบูชาและคาถาท้าวเวสสุวรรณให้ได้นำไปปฏิบัติขอพรองค์ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ  ท้าวเวสสุวรรณคือใคร  ท้าวเวสสุวรรณ หรือ “ท้าวกุเวร” ในทางภาษาพราหมณ์ แต่ถ้าในทางพระพุทธศาสนาจะเรียกว่า “ท้าวไพสพ”  ซึ่งท้าวเวสสุวรรณ คือ หนึ่งในเทพท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย  บริวารท้าวเวสสุวรรณมีใครบ้าง  องค์เวสสุวรรณ ทรงประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นอธิบดีแห่งอมนุษย์คือเป็นเจ้าแห่งอสูรภูติผีปีศาจ โดยลูกน้องท้าวเวสสุวรรณ ได้แก่ เหล่ายักษ์และคุยหกะ (ยักษ์ผู้เฝ้าทรัพย์) ทั้งหลายเป็นบริวาร   ท้าวเวสสุวรรณ ประวัติความเป็นมาอย่างไร  ตามตำนานและความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่า ท้าวเวสสุวรรณในอดีตชาติเคยเป็นพราหมณ์เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนมีฐานะร่ำรวย และด้วยความเป็นคนใจบุญ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงมักนำเงินทองบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้เสมอ และผลแห่งการทำทานเสมอ รวมทั้งการบำเพ็ญสร้างกุศลมานับหลายพันปี จึงได้รับพรจากพระพรหมและพระอิศวร ได้เป็นเจ้าของทรัพย์ทั่วปฐพี และเป็นอมตะ ท้าวเวสสุวรรณจึงเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวย ผู้คนจึงเคารพบูชาและมักขอพรด้านเงินทองและโภคทรัพย์ รวมไปถึงการทำมาค้าขายให้เจริญรุ่งเรือง เพราะชื่อของท่านท้าวเวสสุวรรณ คำว่า “เวส” หมายถึง “พ่อค้า” ซึ่งแปลว่า พ่อค้าที่มีทรัพย์มากหรือมีทองคำก็ได้เช่นกัน  อีกหนึ่งตำนานท้าวเวสสุวรรณในพุทธศาสนา เชื่อกันว่าอีกในหนึ่งอดีตชาติขององค์ท่าน […]

hand holding blood glucose meter measuring blood sugar background is stethoscope chart file

9 สัญญาณเตือน ระวัง น้ำตาลในเลือดสูง

โรคเบาหวาน ในหลายคนที่ไม่แสดงอาการ แต่ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบ ๆ หากไม่เคยทำการตรวจเลือดระดับน้ำตาลในเลือดเลย ก็จะไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นเบาหวาน จนกว่าอาการโรคเป็นมากขึ้นจนแสดงให้เห็นชัด แต่นั่นก็อาจสายเกินกว่าจะรักษาได้ทันเสียแล้ว ดังนั้น การคอยสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตน และพตฤติกรรมที่นอกเหนือการควบคุม เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานหรือไม่ จะช่วยให้รู้และรักษาได้ทันก่อนสายเกินแก้ เรามาดูกันดีกว่าว่าหากน้ำตาลในเลือดสูง อาการอย่างไรที่เข้าข่าย และกำลังส่งสัญญาณเตือนเราอยู่  1. ปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติ  ปริมาณน้ำตาลในเลือดปกติควรอยู่ระหว่าง 70-100 มิลลิกรัม / เดซิลิต แต่เมื่อไรที่มีน้ำตาลในเลือดมากเกินไป ร่างกายจะกรองและกำจัดน้ำตาลออกทางปัสสาวะ ทำให้ไตต้องดึงน้ำออกมา ยิ่งมีน้ำตาลในเลือดมากเท่าไร ยิ่งทำให้มีการขับน้ำตาลออกมาเท่านั้น ส่งผลให้ปัสสาวะบ่อยมากขึ้นทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะตอนกลางคืนที่ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้น ส่งกระทบต่อสุขภาพการนอนหลับ และปัญหาอื่น ๆ ตามมาจากการนอนหลับไม่เพียงพออีกด้วย 2. กระหายน้ำมากขึ้น  เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำไปมากจากการปัสสาวะบ่อย ทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ หากเราดื่มน้ำไม่เพียงพอที่ร่างกายต้องการ จะทำให้รู้สึกคอแห้ง กระหายน้ำอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นเราจึงควรดื่มน้ำให้มากขึ้น และบ่อยขึ้น เพื่อชดเชยปริมาณน้ำที่ได้เสียไปพร้อมกับปัสสาวะ  3. อ่อนเพลีย น้ำหนักลด  เมื่อเกิดภาวะขาดอินซูลิน ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ อีกทั้งยังสูญเสียน้ำจากการปัสสาวะบ่อย ทำให้ร่างกายต้องดึงไขมันและโปรตีนที่เก็บสะสมในเนื้อเยื่อออกมาใช้แทน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย […]

ข้อดีที่คุณจะได้จากการถูก “ปฏิเสธ” มีอะไรบ้าง

ไม่มีใครอยากถูกปฏิเสธ เพราะเมื่อถูกปฏิเสธ เรามักจะมีแต่ความรู้สึกทางลบตามมา ทั้งการผิดหวัง เสียใจ โกรธ รู้สึกผิด และอื่น ๆ แต่รู้ไหมว่า การถูกปฏิเสธ อาจนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่า คนส่วนใหญ่มักจะตกอยู่กับอารมณ์ที่คุกรุ่นจากการถูกปฏิเสธ จนมองไม่เห็นถึงข้อดีที่แฝงซ่อนอยู่ ทำให้พลาดโอกาสอย่างน่าเสียดาย