13 กุมภาพันธ์ วันรักนกเงือก 

ในขณะที่ทั่วโลกฉลองในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก แต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า วันที่ 13 กุมภาพันธ์เป็นวันอะไร ทั้งที่เป็นวันที่มีความหมายไม่ต่างจากความรักสากล แต่ยังเป็นรักที่บริสุทธิ์และยั่งยืน 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ได้ถูกจัดให้เป็นวันสำคัญของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่าง “นกเงือก” เพราะถูกคุกคามจากมนุษย์และไล่ล่าฆ่าเผ่าพันธุ์นกเงือก เพื่อนำหัวและโหนกมาทำของขลังและเครื่องประดับ ในการสนองกิเลส ตัณหา ตามหลักความเชื่ออันผิด ๆ ของตน อีกทั้งล่าเพื่อขายต่อให้คนในประเทศและต่างประเทศ จนนกเงือกใกล้สูญพันธุ์หมดไปจากสารบบนิเวศน์!! ด้วยเหตุนี้นักอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจึงได้ร่วมกันจัด “วันรักนกเงือก” ขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธุ์ ก่อนวันแห่งความรักสากล วาเลนไทน์ เพื่อให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญและอนุรักษ์นกเงือก ความหมายที่แสดงถึงความรักเช่นกัน 

ความเชื่อเกี่ยวกับนกเงือก

นกเงือก ภาษาอังกฤษ Hornbill เป็นสัตว์โบราณที่มีการสืบสายพันธุ์มานานราว ๆ 60 ล้านปี หลาย ๆ คนมักจะให้รู้จัก นกเงือก สัญลักษณ์แห่งรักแท้ เพราะนกเงือก รักเดียวใจเดียว มีคู่ผัวเดียว-เมียเดียวไปตลอดชีวิต หากคู่ของมันตาย มันก็ตรอมใจตายตามไปด้วย หรือถ้าตัวผู้ออกไปหาอาหารแล้วตาย ตัวเมืยและลูก ๆ ของมันที่รออยู่ในรังก็จะไม่ยอมออกไปไหน แต่จะรอจนตัวตายตามไปเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เมื่อนกเงือกตัวผู้ที่ถูกคนไล่ล่าฆ่าจนตาย มันไม่ได้ตายเพียงตัวเดียว แต่คู่รักของมันและลูกนกเงือกตัวอื่น ๆ ก็ตายด้วย ทำให้นกเงือกมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์อย่างรวดเร็วในขณะนี้ 

หากพูดถึงในเรื่องของความรัก นกเงือก เป็นสัตว์แห่งความรักอย่างแท้จริง เพราะไม่เพียงแค่ความรักในสายพันธ์ของมันเองแล้ว แต่วิถีชีวิตของนกเงือก ถือว่ามีบทบาทอย่างมากต่กระบบนิเวศ เพราะนกเงือกเป็นสัตว์ที่สามารถกินผลไม้ได้มากกว่า 300 ชนิด การขย้อนเมล็ดทิ้ง และการขับถ่ายเมล็ดออกมาตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มันไป ช่วยกระจายเมล็ดพืชพรรณให้ขยายเป็นวงกว้าง เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าได้เป็นอย่างดี

อีกทั้ง นกเงือก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ล่าสำคัญ ช่วยควบคุมประชากรสัตว์เล็ก ๆ อย่าง หนู และแมลงต่าง ๆ ให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์ ดังนั้น หากนกเงือกสูญพันธุ์ ย่อมกระทบต่อหวงโซ่อาหาร และส่งผลต่อระบบนิเวศน์เป็นอย่างมากโดยที่มนุษย์อย่างเราอาจคาดไม่ถึง อันเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ฝ่ายเดียว ในเมื่อเรามีวันแห่งความรัก ลองหันมารักสิ่งรอบตัวดูบ้างเป็นไร เพราะ “ความรัก” คือสิ่งที่จะช่วยค้ำจุนโลกนี้ไว้ให้คงอยู่อย่างสวยงาม